Stacja Chojnów

Strona poświęcona chojnowskiemu dworcowi


Stary „nowy” dworzec

Wybudowany w 1909 r .dworzec istnieje do dziś. Nowoczesny na swoje czasy budynek ma niewielką halę z kasami biletowymi oraz podziemne przejście na perony. Stacja ma dwa perony z drewnianą wiatą. Budynek remontowany w latach 2005-2007.

Po roku 1945 przez moment miasto nazywane było Gajewicko a przynajmniej taką nazwę nadano stacji kolejowej.

dawno4                                           stary dworzec